Top

Spelregels

Het speelveld

Het speelveld bestaat uit 2 vierkanten van ieder 5,5 x 5,5 meter. Deze 2 vakken liggen 12,80 meter uit elkaar. De ruimte tussen deze 2 speelvelden is een 'vrije zone' hier mag je als speler ook gewoon inkomen. Je hoeft als speler niet binnen je vak te blijven. 

Bij jeugd of senioren kan je het speelveld dichter bij elkaar liggen. 


Het spel

Het spel is gespeeld als een speler 16 punten heeft behaald. Als beide spelers 15 punten hebben, zal het spel door worden gespeeld totdat 2 punten verschil ontstaat. Een wedstrijd is gewonnen indien 2 van de 3 sets door één speler/team zijn gewonnen, ook wel “best of 3” genoemd. 
 

Service

Om de service te bepalen, zal er voorafgaand aan de wedstrijd geloot worden. Na 3 servicebeurten mag de tegenstander serveren. Elke service telt. Als de score gelijk is bij 15:15, wisselt de service na elk punt. De service dient vanuit het midden van het speelvlak te worden gespeeld. Tijdens het serveren moet de shuttle vanaf heuphoogte vallen om de shuttle vervolgens te slaan. Degene die een set verliest, heeft altijd de eerste service in de volgende set.

Punten

In de volgende situaties wordt een punt behaald:
  1. Serveerfout.
  2. Indien de Speeder® de grond raakt.
  • Als de Speeder® in het speelveld van de tegenstander (of een van de lijnen) terechtkomt. 
  • Als de Speeder® buiten het speelvlak land.
  1. Indien de Speeder® twee keer achtereenvolgens wordt geraakt door dezelfde speler.
  2. Wanneer het lichaam de Speeder® raakt.
Als een Speeder® wordt teruggespeeld wanneer de shuttle uit zou zijn gegaan, telt het als geaccepteerd en gaat het spel verder.

Van speelveld wisselen

Spelers wisselen van speelvlak na elke set zodat gelijkwaardige speelcondities ontstaan (wind en (zon)licht condities). Als een derde set (tiebreak) gespeeld dient te worden, wisselen spelers van speelvlak na zes gespeelde punten.

Dubbels

Dubbel wedstrijden (Team A tegen Team B) worden als hieronder beschreven gespeeld. 
 
Bij het dubbelspel(team A; team B) staan beide spelers van één team in hetzelfde speelvlak. Er is een voorspeler en een achterspeler. De serverende speler (achterspeler) serveert 3 keer en dan gaat de service over. Bij het wisselen van de service wisselt ook de speler die mag serveren. De service dient vanaf halverwege het veld te worden uitgevoerd. De voorspeler dient altijd voor de achterspeler te staan. De puntentelling en veldwissel zijn gelijk aan dat van het enkelspel.