Top

Over de Nederlandse Speed Badminton Federatie

Speed Badminton is een jonge sport die in het jaar 2000 in Duitsland is ontstaan. Sindsdien groeit het aantal beoefenaars zeer sterk. De eerste wereldkampioenschappen zijn in 2011 in Berlijn georganiseerd waarbij ruim 300 deelnemers uit 28 landen aanwezig waren.

In Nederland is Speed Badminton nog niet zo georganiseerd als in andere Europese landen.
Vandaar dat de NSBF is opgericht om daar verandering in te brengen.

De NSBF heeft haar doel dan ook alsvolgt geformuleerd:


De promotie, organisatie en ontwikkeling van de Speed Badminton sport in Nederland, in overeenstemming met de statuten van de International Speed Badminton Organisation (ISBO), in de meest ruime zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het opzetten van een systeem om competities te organiseren.
  • Het opstellen van uniforme regels en het monitoren van de toepassing ervan.
  • Het organiseren van kampioenschappen.
  • Het opleiden van scheidsrechters en coaches.
  • De promotie van wedstrijdsport en recreatieve sport.
  • De promotie van sport voor de jeugd en sport op school.


Speed Badminton is een jonge sport die mensen in alle leeftijdscategoriën zal aanspreken. Speed Badminton is snel en dynamisch en vooral veel plezier!